Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

 

Reklamace zboží a odstoupení od smlouvy

 

 

Reklamace zboží

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 24 hod. informovat prodávajícího.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 24 hod od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.
K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.
 

 

Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, máte dle §53 odst.7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naši prodejně.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně doručení odstoupení i se zbožím.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem
nebo jím určené třetí osoby,která převzala zboží nebo:
   1.poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
   2.poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
   3.první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího    

(např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na hruby@hruby-m.cz

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení a nejpozději do 14 dnů je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.
K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží.
Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit  zasláním zboží na adresu:

Martin Hrubý - železářství
Českých bratří 1376
54301 Vrchlabí
Tel. 603450946

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu. Předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naši prodejnu. Tato doba se však může prodloužit, v případě, že je nutno zboží zaslat do autorizovaného servisu na přezkoušení, či uvedení do původního stavu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
- na dodávku novin, periodik a časopisů.